Respecting Biodiversity

Vi elsker Provence og Sør-Frankrike. Det er tross alt der vi har røttene våre, så det er bare naturlig at vi ønsker å beskytte og fremme det biologiske mangfoldet i middelhavsområdet. Det er et av de rikeste og mest mangfoldige økosystemene i verden. Vi ønsker å gjøre vårt for å beskytte dette dyrebare miljøet.

Det biologiske mangfoldet er i fare

Over halvparten av verdens korallrev har forsvunnet de siste 30 årene.

12 000 plantearter er truet av utryddelse.

Antallet virveldyr i verden er halvert siden 1970.

Oppdraget vårt som varemerke

MÅLET VÅRT ER:
Å BESKYTTE 1000 PLANTESORTER INNEN 2025
To måter å verne om plantemangfold på:  

1. Sørge for at ingrediensene våre er sporbare fra åker til ferdig produkt
2. Beskytte miljøet ved å gjenplante hekk

 

Lavendelen i Provence er truet

VI ER FAST BESTEMT PÅ Å BESKYTTE DEN

Lavendelens tilbakegang er en realitet. Denne populære blomsten som er så symbolsk for Provence, lider som et resultat av klimaendringer. Siden 2012 har L’Occitane samarbeidet med franske forskningsinstitutter for å finne måter å redde lavendel på, for eksempel ved å velge nye plantesorter og bruke innovative dyrkingsteknikker.

Aqua Réotier-kilden er en nasjonalskatt

OG DET MÅ DEN FORTSETTE Å VÆRE

Det enestående området rundt Réotier-kilden må beskyttes. Vi samarbeidet med eksperter og utførte studier som tok hensyn til biologisk mangfold, landskap, geologi, fauna og flora i dette området. Det var viktig for oss å sikre at vi kan bruke kildens enestående vann uten negativ innvirkning på vannføringen og miljøet rundt kilden. Derfor henter vi aldri ut mer enn 0,04 % av kildens årlige produksjon.

Vi samarbeider med Verdens naturvernunion (IUCN)

FOR Å VERNE OM DET BIOLOGISKE MANGFOLDET PÅ JORDEN

Noen ganger er det fint med litt veiledning når du vil hjelpe. Derfor har vi samarbeidet med IUCNs franske komité for å finne ut hvilke økosystemer som er mest truet og må bevares aktivt. IUCN hjelper oss med å identifisere problemstillinger rundt biologisk mangfold som må løses, og vi gjør dette gjennom samarbeid med private og offentlige institusjoner. Det betyr at vi kan sette inn innsatsen vår der det betyr noe.

Et fellesskap av eksperter

VI ER OPPTATT AV Å BESKYTTE PLANTER

Mange hoder tenker bedre enn ett. Derfor ønsker vi å inngå et nytt samarbeid med organisasjonen Shared Mediterranean Conservatory og etablere et fellesskap med enkeltpersoner, organisasjoner, institusjoner og produsenter som skal hjelpe til med å studere truede planter og gjenplante dem rundt om i regionen. Gjennom prosjekter som har som mål å beskytte og fremme biologisk mangfold, kan vi bidra til å bevare plantemangfoldet, slik at fremtidige generasjoner kan fortsette å glede seg over disse dyrebare skattene.