L'OCCITANE BRYR SEG OM SYNET

L'OCCITANE BRYR SEG OM SYNET

Engasjert i kampen om å bekjempe unødvendig blindhet

Nesten 285 millioner mennesker i verden er blinde eller svaksynte. 80% av disse menneskene er unødvendig blinde og mange av disse kan få synet tilbake ved hjelp av en enkel øyeoperasjon. L'Occitane støtter kampen mot unødvendig blindhet ved å tilby enkle behandlinger og har støttet lokale initiativer siden 2000.
L'OCCITANE BRYR SEG OM SYNET

HVORFOR ER VI OPPTATT AV SYNET?

L’Occitane tilbyr produkter som vekker sansene, synet er derfor noe av det som betyr mest for oss. Siden 2000 har L’Occitane Stiftelsen jobbet for å bekjempe unødvendig blindhet i verden ved å gi tilgang til briller eller synshjelp. Besøk L'Occitane Stiftelsen sin hjemmeside og les mer.

OPPDAG
L'OCCITANE BRYR SEG OM SYNET

ET EKTE ENGASJEMENT

Siden 1997 har L'Occitane skrevet produktnavnet i punktskrift på majoriteten av produktforpakningene. I juni 2016 deltok ansatte i L'Occitane fra verden rundt i arrangementet "Race for vision" for å samle inn midler til synshemmede. Til sammen løp de 95.000 km og dermed vil mer enn 31.000 mennesker få tilgang til synshjelp.

Les mer om vårt engasjement
L'OCCITANE BRYR SEG OM SYNET

TUSEN TAKK!

Gjennom årene har L'Occitane lansert solidaritetsprodukter til inntekt for synshemmede. 100% av inntektene* går til å finansiere prosjekter i samarbeid med frivillige organisasjoner og L'Occitane Stiftelsen, som jobber med å bekjempe unødvendig blindhet. Siden 2000 har to millioner mennesker i utviklingsland fått øyehjelp. *Eksklusiv skatt, transportkostnader og produksjonskostnader.

L'OCCITANE BRYR SEG OM SYNET

TID FOR NYE UTFORDRINGER

Om det er noe som engasjerer oss i L'Occitane, så er det nye solidaritetsprosjekter! Gjennom prosjekt "Union for Vision" er ambisjonen at vi skal hjelpe 10 millioner mennesker som trenger synshjelp innen 2020. Følg med fremover og ta del av andre prosjekter for å bekjempe unødvendig blindhet.

L'OCCITANE BRYR SEG OM SYNET - THE FLYING EYE HOSPITAL - l'Occitane

THE FLYING EYE HOSPITAL

Siden 2000 har L'Occitane samarbeidet med Orbis, en ideell organisasjon som engasjerer seg for synet. Denne organisasjonen har støttet lanseringen av den nye "Flying Eye Hospital" - et flysykehus som reiser verden over og trener opp leger og sykepleiere i hvordan man utfører øyeoperasjoner som kan redde synet. Det nye flyet ble avduket i Los Angeles i juni i år med et eget L'Occitane behandlingsrom for laseroperasjon på øyet. Flyet reiste rundt i USA, Europa og Asia i sommer før det reiser til Kina og Indonesia senere i år for de første øyeoperasjonene.  
OPPDAG ORBIS