Caring for Sight

I L’Occitane lager vi produkter som stimulerer sansene, men det er én sans som er spesielt viktig for oss: SYNET. Derfor setter vi blindeskrift på emballasjen vår, selger produkter for å samle inn penger og samarbeider med frivillige organisasjoner og UNICEF. Vi er opptatt av å hjelpe blinde og svaksynte, forhindre unødig blindhet og gjøre øyepleie tilgjengelig for flere mennesker rundt om i verden. 

Visste du dette?

Vitamin A-mangel er en av de viktigste årsakene til blindhet hos barn.

80 % av tilfellene av blindhet kan forebygges.

Hvert 5. sekund mister noen synet et sted i verden.

LA OSS DRØMME OM EN FREMTID DER ALLE KAN SE

HVIS VI IKKE GJØR NOE, vil antallet synshemmede og blinde være tredoblet innen 2050.

BLINDESKRIFT

VI GJØR PRODUKTENE VÅRE LETTERE TILGJENGELIG FOR SYNSHEMMEDE

Vi begynte å skrive produktnavnene våre i blindeskrift på 1990-tallet, og har fortsatt siden den gang. Det gjør produktene våre mer tilgjengelige for svaksynte, samtidig som det øker bevisstheten rundt synstap.

DATTERSELSKAPER MED VISJONER

OG MÅL

Det malaysiske datterselskapet vårt engasjerte kundene i løpet Race for Vision og inviterte dem til å legge ut bilder av føttene sine på Instagram, sammen med budskapet «bekjemp unødig blindhet» og de offisielle hashtaggene for arrangementet. For hvert foto som ble lagt ut, ga L’Occitane Malaysia et bidrag til kampen mot blindhet. En idé verdt å bygge videre på!

KAMP MOT BLINDHET I BURKINA FASO

VI DELER EN OPPGAVE MED FRIVILLIGE ORGANISASJONER

I tillegg til å støtte kvinner i Burkina Faso samarbeider vi i spesifikke regioner med frivillige organisasjoner som Light for the World og Sight Savers for å eliminere sykdommer og tilstander som fører til blindhet.

SOLIDARITETSPRODUKT

– ET HJELPENDE KJØP

Mye av finansieringen av arbeidet vårt for å redde syn kommer fra salget av vårt solidaritetsprodukt som lanseres med nytt design hvert år. Pengene som samles inn, går til UNICEFs prosjekter for å forhindre blindhet hos barn gjennom vitamin A-tilskudd. 

VI ENGASJERER ANSATTE

TIL Å GI BIDRAG OG DELTA I ARRANGEMENTER MOT BLINDHET

Datterselskapene våre over hele verden engasjerer seg i lokale prosjekter og initiativer mot blindhet og svaksynthet. Hvert år kan L’Occitane-ansatte delta i Race for Vision – et løp som samler inn penger for å bekjempe synshemming. I Frankrike har vi også en ordning som gjør det mulig for ansatte å gi regelmessig av lønnen sin til veldedige tiltak mot blindhet og svaksynthet.