TESTING PÅ DYR

L'Occitane har aldri testet sine ferdige produkter på dyr, og velger råvarer selv nettopp for å sikre at heller ikke disse har blitt testet på dyr. Derfor vet vi med 100% sikkerhet at produktene som vi selger i Norge ikke er testet på dyr.

L'Occitane er fundamentalt forpliktet til å avskaffe dyreforsøk av skjønnhetsprodukter i hele verden. I Kina krever kinesiske myndigheter at produkter blir testet av eksterne laboratorier, som er godkjent av lokale myndigheter.Ved å samarbeide med kinesiske myndigheter og fremme våre produkter til kinesiske forbrukere, mener vi at vi har større sannsynlighet for å oppmuntre til positiv dialog, og vi er på god vei. Slik kan vi dermed fremme vår sak som er å stoppe alle dyreforsøk for skjønnhetsprodukter.

Siden 2010 vi har derfor vært i dialog med myndighetene i Kina, samt dyrevernsorganisasjoner for å fremme vårt mål som har vært å synliggjøre alternative metoder som brukes i Europa der dyreforsøk har vært forbudt siden 2004. Dette arbeidet har ført til en rekke fremskritt i den kinesiske reguleringen og det ble besluttet å avslutte denne type tester i juni 2014 på enkelte importerte hygieneprodukter. Vi er nå et skritt nærmere å bekjempe dette problemet, og L'Occitane vil fortsette å arbeide proaktivt for å stoppe testingen på alle produkter i Kina.

Vi håper du kan føle deg trygg på L'Occitane og produktene vi selger i Norge.