Informasjon om selskapet

Rettighetene for L´Occitane innehas av L´Occitane Norge AS i Norge.

Foretaksnavn: L´Occitane Norge AS
Organisasjonsnummer: 912 473 902.

Vår postadresse er:
Uranienborgveien 3, 0351 Oslo
Tlf. : 93 03 03 14